Simulador

Vols saber quin preu et podem oferir sense haver de registrar-te? Fes les proves que vulguis amb el nostre simulador. Aquí pots trobar més informació sobre com es realitzen els càlculs: ajuda

Els càlculs en el simulador estan simplificats aplicant el mateix % de IRPF a tots els artistes, un mateix kilometratge i comptabilitzant la mateixa nòmina. Al fer el tràmit en l'escenari real, la web permetrà aplicar diferents % de IRPF, diferent kilometratge i nòmines diferents a cada un dels artistes.

Marca aquesta casella si el promotor de l'actuació és de fora d'Espanya o de les Illes Canàries


Hi ha altres empreses/autònoms implicades en l'actuació que cobraran mitjançant factura (aquest servei té un cost extra de 7€ per factura).

IVA (21%):

Total a facturar:IRPF:

Seguretat Social:
Aquí s'agrupen totes les obligaciones derivades de la Seguretat Social: Contingències Comunes, Cotització Seguretat Social de la empresa i el treballador, FP, MEI, Atur, A.T i E.P. I també les cobertures d'assegurança d'Accidents, assegurança de Responsabilitat Civil, i la Prevenció de Riscos Laborals. Per a més detalls consultar www.seg-social.es i també a la nòmina, que estarà disponible un cop tanquem el mes.

Una altra empresa / cooperativa només paga 18€ fixes de Seguretat Social i no pots facturar més de 400 €/actuació? Clica aquí i t'expliquem com ho fan.


Cost del servei:
El cost del servei és un preu fix indistintament del import a facturar, i aquest import és el que hauràs d'abonar en el moment de fer la gestió (7€*comunicació*artista).


Aquesta és la quantitat que ingressarem al teu número de compte (o si ho prefereixes a la dels artistes/tècnics amb imports iguals o diferents) un cop rebut l'ingrés de la factura per part del promotor/organitzador.


Logo

Mustramit ha treballat i continua treballant amb centenars d'artistes i tècnics arreu del país, facturant amb la màxima agilitat i diligència a les principals institucions i empreses del sector.

Contactar

Empresa: Mustramit SL
L'email és el nostre canal de comunicació prioritari, i garantim respondre qualsevol email en menys de 12 hores laborables.
- Email:
- Per temes urgents ens podeu contactar per missatge de WHATSAPP al telèfon: 623527866