Slide background Despreocupa't dels tràmits fiscals de la teva actuació. Tramita les factures i altes a la Seguretat Social fàcilment. En només 3 passos ho tindràs tot llest. Tot online i sense trucades telefòniques. Sense quota de soci i per només 7€/artista/comunicació (no urgents) Oferim el servei a músics, actors, ballarins, artistes de circ, tècnics, etc... Registra't gratis i ara      SimuladorEs tracta d’un portal web dirigit a tots aquells artistes (músics, actors, dansa, tècnics,...) i representants del sector de l'espectacle que necessiten emetre una o vàries factures i tramitar altes la Seguretat Social en règim de artista per a una actuació.
Si vols realitzar simulacions i saber amb detall tots els números de una actuació, pots utilitzar el nostra simulador!
11.024

Artistes/tècnics

15.532

Sol·licituds

Quin servei oferim als usuaris?

Un cop l’artista/tècnic ha negociat i tancat totes les condicions de l’actuació, Mustramit li ofereix el servei d’emetre la factura contra el promotor i comunicar a la seguretat social la cotització en règim d’artista per l’esmentada actuació. Mustramit es fa càrrec de totes les obligacions fiscals i laborals derivades de l’actuació, i un cop cobrada la factura transferirà la nòmina als artistes/tècnics. Així mateix, Mustramit ofereix una cobertura d’assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents per a tots els seus artistes i tècnics. Per a actuacions de bandes amb varis artistes, el tràmit s’ha de fer únicament des del perfil de l’usuari principal. És imprescindible que els artistes tinguin permís de residència i treball a Espanya. Sempre i en tots els casos i per a tots els artistes, tramitem telemàticament el Certificat d'Empresa al SEPE. En una actuació cada un dels artistes poden cobrar el mateix o imports diferents, i també es poden incloure factures d’altres professionals, com per exemple manager, tècnic de so, músic autònom, etc… i aquestes seran pagades el mateix dia que es paguin les nòmines als artistes. També realitzem el servei per actuacions internacionals a nivell d’Europa i Andorra, tramitant sempre el model A1 sense cost addicional. Dins del perfil de l’usuari, quedarà sempre l’historial de la documentació de totes les actuacions. El cost del servei, són 7€/artista/comunicació en cas de tràmits no urgents, que s’abonen al finalitzar el tràmit en cas de no ser usuari premium, o bé, es descompten de la factura en cas de ser usuari premium (mirar les FAQ per condicions d’usuari premium).

Quin és el funcionament? (esquema aquí)

El funcionament és 100% online. Inicialment l’usuari s’ha de registrar a la web (el registre és totalment gratuït), i posteriorment fer un “nou tràmit”. Per a qualsevol dubte en aquests dos punts, disposem de videotutorials a la mateixa “home” de la web. Un cop finalitzat el tràmit, Mustramit envia pressupost de l’actuació al promotor i li demana la seva acceptació per continuar el procés. El mateix dia de l’actuació es farà arribar la factura i la resolució de les altes a la seguretat social, a l’usuari, als artistes/tècnics i al promotor. El promotor o usuari "representant" només pot pagar la factura mitjançant transferència bancària, mai en efectiu. Un cop Mustramit hagi cobrat la factura procedirà a la liquidació de les nòmines als artistes/tècnics en un plaç no superior a 48 hores laborables. El promotor de l’actuació pot ser qualsevol persona jurídica o física. Els artistes/tècnics no tenen cap obligació fiscal, Mustramit ja traspassa tota la informació a Hisenda per tal que en el borrador de la declaració de la renda del artista/tècnic hi constin les actuacions automàticament.

FAQ

Aquí tens un recull de les preguntes més freqüents.

El cost és de 7€ per dates amb més de dos dies d'antelació per artista/tècnic i actuació. Per a dates urgents el preu és de 14€ per artista/tècnic i actuació. Si ets usuari premium és el mateix cost, però aquest es cobra quan es rep la liquidació de la factura i no al fer la sol·licitud. Per a sol·licituds amb vàries dates consecutives, el cost és de 7€/artista per la comunicació de l'alta i 7€/artista per la comunicació de la baixa (si és urgent són 14€).
En aquest apartat s'ha de fer constar l'import sense IVA que has negociat amb el mànager/promotor. L'Import mínim de la factura és de 60€/artista/actuació en el cas d'usuaris no PREMIUM.L'IVA que s'aplica sempre és del 21%. Per a poder aplicar l'IVA reduït del 10% en les seves factures, els artistes, directors i tècnics han de prestar els seus serveis i facturar com a persones físiques.Això vol dir que si l'actuació es factura per una entitat mercantil o civil com és el cas de Mustramit, s'ha d'aplicar el 21% sense excepció.
Un cop a Mustramit SL se li hagi abonat l'import de la factura es procedirà a fer transferència bancària a l'artista/tècnic en un plaç inferior a 48 hores. L'import de la transferència apareix reflectit en el camp "Nómina a percebre".
Per poder sol·licitar una alta al règim d'artistes és necessari disposar de número d'afiliació a la Seguretat Social; per bé que a la web no es demana, és indispensable que l'artista/tècnic ja disposi de número d'afiliació a la Seguretat Social per tal de poder tramitar les altes. En cas de no disposar de Número d'Afiliació a la Seguretat Social es pot sol·licitar a través d'aquest link
Per a tots els artistes i per a totes les actuacions, Mustramit comunicarà telemàticment el certificat d'empresa al SEPE.
Mustramit SL dóna l'opció de declarar part del salari en dietes i quilometratge. La declaració de dietes i quilometratge repercuteix en una menor cotització i tributació, i implica un increment de nòmina, i no obliga l'usuari a presentar justificant (més info aquí). El salari en cap cas és l'import de la factura, ja que l'import de la factura és el sumatori de salari, impostos, retencions, etc...
L’usuari que hagi sol·licitat la factura i altes a la seguretat social té l'obligació de comunicar en la major brevetat possible la cancel·lació de l'actuació/concert. En cas contrari, Mustramit SL pot incórrer en despeses que posteriorment es repercutiran a aquell qui hagi generat la sol·licitud. Per altra banda, si un cop tramitada la sol·licitud l'usuari observa que ha comès algun error i que la sol·licitud és errònia per qualsevol motiu, també ho ha de comunicar amb la major brevetat possible. En funció del moment en què es trobi el procés de facturació i comunicació a la Seguretat Social, l'usuari podrà cancel·lar la solicitud ell mateix des de la web (li enviarem un codi de descompte si ha pagat per visa, paypal o bizum), o bé, ho haurà de comunicar via email informant sempre del número de sol·licitud. Per altra banda us volem deixar aquí la publicació en el BOE (pàgina 12) a on fa referència al cobrament del catxé si l'actuació ha sigut cancel·lada per causes meteorològiques.
Si, al fer el tràmit l'usuari té la opció de concretar si hi ha un o dos promotors/pagadors diferents per la mateixa actuació. En cas que hi hagi dos promotors/pagadors, el cost del servei serà el mateix i es generarà una factura per a cada promotor/pagador. La liquidació de l'actuació s'efectuarà un cop s'hagin cobrat la totalitat de les dues factures.
Tots els enviaments de documentació es fan telemàticament i queden arxivats en l'historial de l'usuari. Les altes s'envien el dia abans de l'actuació a l'usuari que ha fet el tràmit i al pagador/promotor de l'actuació si així ho ha demanar l'usuari al fer el tràmit. La factura s'envia el següent dia laborable de l'actuació a l'usuari i al pagador/promotor. Quan la factura va dirigida a una administració pública, aquesta s'envia sempre electrònicament a través de eFact / FACE després de l'actuació.
Mustramit SL té contractada una assegurança de Responsabilitat Civil per a totes les actuacions/concerts dels seus artistes, tècnics o auxiliars; així com també té contractada una assegurança d'accidents per un capital de 100.000 eur per a totes les actuacions/concerts dels seus artistes, tècnics o auxiliars. Les obligacions fiscals que té l'artista/tècnic quan treballa amb Mustramit són inexistents! Mustramit és qui s'encarrega totalment de complir amb totes les obligacions fiscals que es desprenen de l'actuació.
Un usuari PREMIUM és un usuari de confiança i per tant, els 7€ del cost del servei no se li cobraran en el moment de fer el tràmit, sinó un cop Mustramit SL hagi cobrat la factura, no abans. Un client es converteix en client PREMIUM de forma automàtica quan en els darrers 9 mesos un mínim de 3 sol·licituds han estat liquidades sense incidències.
Mustramit SL pot donar d'alta en règim d'artistes a aquelles persones que formin part de l'espectacle i siguin necessàries per a portar-lo a terme com ara tècnics de so, regidors d'escenari, roadmànager, backliner, etc... Al fer el tràmit s'han de seleccionar com a "tècnics o auxiliars" i detallar la seva categoria professional.
Mustramit SL actua com a representat real de l'artista/tècnic, és per aquest motiu que no hi ha problema si Mustramit SL ha de signar contractes i enviar documentació relacionada amb una actuació/concert. Teniu un model base aquí mateix
Mustramit pot tramitar les altes a la Seguretat Social ja que aquesta actua com a representant real de l'artista/tècnic i no com a simple comissionista. Condicions que són acceptades per l'artista/tècnic al sol·licitar el servei.
Mustramit SL tramita les altes a la Seguretat Social entre 24 i 48 hores abans de l’actuació/concert.
Tan aviat que rebem la resolució de les altes per part de la Seguretat Social (pot tardar un o dos dies) les fem arribar al usuari via email.
Si, no hi ha cap incompatibilitat legal ni fiscal. Les retribucions i cotitzacions de Mustramit et sortiran també reflectides automàticament en el borrador de la declaració de la Renda.
Mustramit no pot facturar serveis de docència exempts d'IVA ja que no estem donats d'alta per aquesta activitat en el registre d'Hisenda.
Les multes per estar fent una actuació/concert sense estar correctament donat d'alta són de entre 3.000€ i poden arribar a 10.000€.
Mustramit disposa d'un curs online en matèria de Prevenció de Riscos Laborals que tots els artistes i tècnics que actuin a través de Mustramit hauran de realitzar per donar compliment a l'art. 18 de la llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. Aquest curs és totalment gratuït, es pot realitzar online i des del moment de la seva realització tindrà una vigència de 5 anys per a qualsevol altra actuació amb Mustramit.
L'usuari disposa d'un arxiu digital a on hi ha tota la documentació vinculada a totes les sol·licituds des del primer dia que es va registrar a la web. Aquest arxiu històric conté informació confidencial i és per això que Mustramit la té custodiada seguint tota la normativa vigent de Protecció de Dades i també amb la contractació de web segura https
Mustramit té la obligació de pagar les cotitzacions a la seguretat social i tots els impostos que es deriven de l’actuació. Tot i que el cobrament de l'actuació es demori en excés, no demanarem a l'artista/tècnic que avanci el pagament de l'import de les cotitzacions ni els impotos que es deriven de l'actuació.
La transparència i la confiança són un dels pilars de Mustramit. En aquest sentit Mustramit sempre proporciona els contractes laborals vinculats a cada actuació quan el tràmit està finalitzat, i cada principi de mes les nòmines del mes anterior; ambdós documents tenen l'opció de ser firmats digitalment per l'usuari. Així mateix, també proporcionem el certificat de retencions anual a tots els usuaris. Tota aquesta documentació (i la possibilitat de firmar digitalment les nòmines i contractes laborals) està disponible sempre dins el perfil del propi usuari.
En cas que la banda hagi de fer front a despeses de lloguer de furgoneta, avió, hotels... aquestes despeses es poden incloure en la sol·licitud si prèviament s'han pagat a un proveïdor estatal i obtingut factura a nom de Mustramit. Per a més detalls sobre el procediment podeu escriure a info@mustramit.com
La mútua d'accidents de Mustramit, SL és Umivale Activa, aquesta té assistència telefònica 24 hores al telèfon 972222712 i 900382238.
En cas d'accident l'artista/tècnic ha de trucar a la mútua per saber a on pot rebre assistència mèdica i facilitar les seves dades per tal que li tramitin la baixa i li facin el seguiment post-accident. També s'ha d'informar a Mustramit via email en la major brevetat possible indicant número de sol·licitud, dades del artista/tècnic, lloc i hora d'accident, i explicació del accident. Un cop rebuda aquesta informació, Mustramit omplirà el volant d'assistència sanitària per tal de fer-lo arribar a la mateixa mútua Umivale Activa, i també informarà mitjançant procediment especial a la Seguretat Social.
No, la seguretat social no marca cap import màxim de facturació i amb nosaltres és possible facturar qualsevol catxé. Si altres empreses et marquen un import de facturació per dia (per exemple 400€), estan cometent frau fiscal.
Amb la aprovació del Estatut del artista, s'ha creat una prestació especial per desocupació pel sector cultural i artístic (també per auxiliars i tècnics del sector) dirigida a qui no tingui dret a la prestació contributiva per desocupació. Quins són els requisits? acreditar estar en situació de desocupació i 60 dies cotitzats en activitat artística en els últims 18 mesos, o bé acreditar 180 dies en activitat artística els 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació (sempre que no s'hagi tingut en compte per cap prestació anterior). Quina és la quantia de la prestació? el 80% de l'IPREM mensual, excepte si la base de cotització dels últims dies és superior a 60€, que seria del 100%. Quant dura la prestació? 120 dies. Cotitza? sí, cotitza per la contingència de jubilació. La base de cotització coincidirà amb la mínima vigent en cada moment, per contingències comuns. Quan podré tornar a demanar la prestació un cop s'acabin els 120 dies? un cop el treballador torni a estar en situació de desocupació, reuneix els requisits i hagi passat mínim un any des de l'extinció de la prestació. Quina és la compatibilitat amb altres prestacions? la prestació s'extingeix a l'accedir a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial, és incompatible amb treballar per compte pròpia o aliena o altres prestacions (renta mínima, d'inclusió, salari social o altres) excepte amb la percepció de drets de propietat intel·lectual i d'imatge.
A partir de la publicació en el BOE de 25/01/2023 es pot aplicar una retenció no inferior al 2% en el règim d'artistes, a través de Mustramit és possible aplicar una retenció del 2% o superior. Pots consultar el BOE aquí i el nostre document de ajuda aquí
Si. Oferim servei de alta a la Seguretat Social i facturació d'actuacions a les Illes Canarias. La facturació de l'actuació serà sense IVA i sense IGIC seguint la normativa fiscal actual.
Sí. En les actuacions a producció pròpia i ingressos que depenen de la taquilla, és impossible saber amb anterioritat l'import a facturar. Per aquest motiu oferim l'opció de poder fer el tràmit sense concretar l'import a facturar i poder-lo definir una cop passada la actuació i feta la liquidació de la recaptació.
En qualsevol cas l'artista ha de tenir un Número d'Afiliació a la Seguretat Social. Per artistes amb edat igual o superior a 16 anys, el tràmit s'efectua sense cap procediment especial i amb total normalitat. En cas d'artistes amb edat inferior a 16 anys, un cop feta la sol·licitud se'ns haurà de fer arribar còpia del DNI del artista per les dues cares, la resolució del Departament de Treball conforme l'artista està autoritzat a treballar per les dates acordades, el DNI del seu tutor/a legal i el llibre de família.
Sí. Ens podem trobar en la situació que tenim una sol·licitud ja entrada i que pocs dies abans de l'actuació hem de substituir un artista per un altre. Sempre que encara no s'hagin tramitat les altes a la seguretat social i el nou artista mantingui les mateixes condicions econòmiques, es podrà fer el canvi sense cap cost. El canvi l'ha de realitzar el propi usuari consultant la sol·licitud des del seu perfil.
El càlcul de les cotitzacions i dels diferents conceptes de la nòmina és especialment complicat en el règim d'artistes, per aquest motiu i per potenciar el coneixement i transparència, us deixem aquí un document que us explica amb detall tots els conceptes de la nòmina.
Un artista jubilat pot realitzar actuacions i el tràmit es pot realitzar a través de la web com a qualsevol altra tràmit; no obstant, l'artista que gaudeix d'aquesta condició de jubilat serà ell qui tindrà la obligació de comunicar al INSS que cotitzarà per aquesta actuació a través d'aquest model. Per altra banda, segons l'article 153 TER LGSS en BNR 15/2023 de 31/10/2023 (disponible aquí) els jubilats poden disfrutar (o no) d'una reducció en la cotització i aplicar (o no) la quota de solidaritat en funció dels seus ingressos anuals. Mustramit no pot saber els ingressos anuals dels artistes jubilats i per aquest motiu en la seva primera actuació no se li aplicarà cap reducció en la cotització, però en posteriors actuacions i una vegada havent creuat les dades amb la Seguretat Social sí que se li aplicarà automàticament al reducció pertinent.
Logo

Mustramit ha treballat i continua treballant amb centenars d'artistes i tècnics arreu del país, facturant amb la màxima agilitat i diligència a les principals institucions i empreses del sector.

Contactar

Empresa: Mustramit SL
L'email és el nostre canal de comunicació prioritari, i garantim respondre qualsevol email en menys de 12 hores laborables.
- Email:
- Per temes urgents ens podeu contactar per missatge de WHATSAPP al telèfon: 623527866